زین پس بلاگ ما را ایمن مطالعه نمایید- 1395/05/26 (Tuesday, August 16, 2016)
همراهان گرامی،
براساس برنامه زمانبندی از امروز دسترسی بهوبلاگ ایران سرورفقط از طریقپروتکل امن HTTPSمهیا می‌باشد.
البته از یکسال پیش بلاگ ایران سرور به دو صورت HTTP وHTTPSدر دسترس بوده است ولی از امروز دسترسی به این بخش از سایت ایران سرور فقط با استفاده ازHTTPSمیسر می‌باشد.
HTTPSدر واقع روش نمایش ایمن شده توسطSSLبرای صفحات اینترنت می‌باشد. ما از این تغییر سه هدف را دنبال می‌نماییم:
امن سازی ارتباطنویسندگان بلاگ با بخش مدیریت و جلوگیری از نفوذ و نشت اطلاعات، آماده سازی سیستم برای اجرای ورود یکپارچه(SSO) که امکان ورود به تمام بخش‌های سایت را بصورت همزمان بوجود می‌آورد و در نهایتبالابردن رنک گوگلکه اهمیت خاصی برای وب سایتهای دارایSSLقائل می‌باشد.

پیشنهاد میکنیم که شما هم وب سایت خود را با خریدگواهی‌ SSLامن نمایید.(ورود به صفحه خرید SSL)


لطفا هرگونه اشکال در ارتباط با SSL و بلاگ را به بخش پشتیبانی اطلاع دهید.