جزئیات خبر / اطلاعیه
شماره تماس ایران‌سرور
1395/11/19 (Tuesday, February  7, 2017)
کاربران گرامی‌ایران‌سرور
 شماره تماس ۳۱۷۷۶-۰۵۱ به شماره تماس‌های ایران‌سروراضافه شده است و هم اکنون شماره تماس‌های ایران‌سرور به شرح زیر می‌باشد:

۰۵۱-۳۱۷۷۶
۰۵۱-۳۷۶۷۳۶۰۰
۰۲۱-۲۲۰۹۲۰۳۷

با سپاس از همراهی شما