جزئیات خبر / اطلاعیه
شماره تماس ایران‌سرور
Tuesday, February 7, 2017
کاربران گرامی‌ایران‌سرور
 شماره تماس ۳۱۷۷۶-۰۵۱ به شماره تماس‌های ایران‌سروراضافه شده است و هم اکنون شماره تماس‌های ایران‌سرور به شرح زیر می‌باشد:

۰۵۱-۳۱۷۷۶
۰۵۱-۳۷۶۷۳۶۰۰
۰۲۱-۲۲۰۹۲۰۳۷

با سپاس از همراهی شما