جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییر هزینه تمدید سرویس ها
Sunday, July 1, 2018
با سلام

همانطور که مستحضرید ایران‌سرور طی دو سال گذشته، جهت رضایتمندی کاربران تغییری در هزینه تمدید سرویس‌ها نداشته است. ولی افزایش بیش از پنجاه درصدی هزینه ها و خدمات که برخی از آنها مستقیما با نرخ ارز نیز ارتباط داشته اند، باعث شد که به ناچار هزینه تمدید سرویس ها را تغییر دهیم.
نرخ جدید خدمات برای تمام سرویس‌ها با حداقل ۱۵٪(وابسته به نوع سرویس برخی سرویس‌ها شامل افزایش بیشتری می‌باشند) افزایش محاسبه می‌گردد.
امیدواریم بتوانیم ذره ذره اعتماد شما را با بهترین خدمات و پشتیبانی حرفه ای، جبران کنیم.
از اینکه همیشه با شکیبایی و درک خود ما را یاری می کنید، صمیمانه سپاس گذاریم.