جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییرنام ThePlanet به Softlayer
Wednesday, November 17, 2010

 

Gipartners یک شرکت تجاری است، این شرکت در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری میکند. در زمینه هاستینگ این شرکت در سال ۲۰۰۶ دو شرکت ThePlanet و EV1 را خریداری و بایکدیگر ادغام نمود. در اواسط سال ۲۰۱۰ دیتاسنتر Softlayer نیز توسط این شرکت خریداری شد.
اکنون ThePlanet با بیش از ۵۵۰ کارمند و ۷دیتاسنتر و ۲۰هزارمشتری در کنار Softlayer با بیش از ۱۷۰کارمند و ۳دیتاسنتر و ۶هزارمشتری باهم ادغام خواهند شد. از این پس ThePlanet به Softlayer تغییر نام داده میشود و اکنون Softlayer بزرگترین دیتاسنتر دنیا در زمینه هاستینگ میباشد.
ایران‌سرور از سال ۲۰۰۴ با دیتاسنتر ThePlanet و از سال ۲۰۰۶ با دیتاسنتر Softlayer همکاری دارد. این ادغام هیچ خللی در سرویسها ایجاد نخواهد نمود. برخی از مزایای این ادغام مسیریابی بهتر و افزایش سرعت دسترسی به سایتها میباشد.
شایان ذکر است درآمد مالی سالیانه در Softlayer در حدود ۸۰میلیون دلار و در ThePlanet بیش از ۱۸۰میلیون دلار است.