جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییرنام ThePlanet به Softlayer
1389/08/26 (Wednesday, November 17, 2010)

 

Gipartners یک شرکت تجاری است، این شرکت در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری میکند. در زمینه هاستینگ این شرکت در سال ۲۰۰۶ دو شرکت ThePlanet و EV1 را خریداری و بایکدیگر ادغام نمود. در اواسط سال ۲۰۱۰ دیتاسنتر Softlayer نیز توسط این شرکت خریداری شد.
اکنون ThePlanet با بیش از ۵۵۰ کارمند و ۷دیتاسنتر و ۲۰هزارمشتری در کنار Softlayer با بیش از ۱۷۰کارمند و ۳دیتاسنتر و ۶هزارمشتری باهم ادغام خواهند شد. از این پس ThePlanet به Softlayer تغییر نام داده میشود و اکنون Softlayer بزرگترین دیتاسنتر دنیا در زمینه هاستینگ میباشد.
ایران‌سرور از سال ۲۰۰۴ با دیتاسنتر ThePlanet و از سال ۲۰۰۶ با دیتاسنتر Softlayer همکاری دارد. این ادغام هیچ خللی در سرویسها ایجاد نخواهد نمود. برخی از مزایای این ادغام مسیریابی بهتر و افزایش سرعت دسترسی به سایتها میباشد.
شایان ذکر است درآمد مالی سالیانه در Softlayer در حدود ۸۰میلیون دلار و در ThePlanet بیش از ۱۸۰میلیون دلار است.