جزئیات خبر / اطلاعیه
عدم سرویس به سایتهای فیلم و موسیقی
Thursday, December 9, 2010

از اینکه ایران‌سرور را بعنوان سرویس دهنده‌ی هاست خود انتخاب نموده‌اید به خود میبالیم، ولی متاسفانه در حال حاضر و با توجه به محدودیتهای موجود، امکان ارایه سرویس به وب‌سایتهایی که نسبت به انتشار فیلم و موسیقی مبادرت میورزند برای ما وجود ندارد.
اطمینان داریم شما نیز بخوبی محدودیتهای ما را درک میکنید.