جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییر قیمت دامنه‌های عمومی
Wednesday, October 19, 2011

با توجه به تغییرات بوجود آمده در نرخ حواله‌ی ارز به خارج از کشور نرخ ثبت و تمدید دامنه‌های عمومی که مستقیما به قیمت ارز وابسته‌اند بصورت زیر تغییر نمود:

ثبت و تمدید دامنه‌های com net org ws info سالیانه ۱۴هزارتومان در شرکت Directi
ثبت و تمدید دامنه‌های biz سالیانه ۱۷هزارتومان در شرکت Directi
ثبت و تمدید دامنه‌های co سالیانه ۴۲هزارتومان در شرکت Directi

در صورتی که دامنه‌ی شما در دو شرکت UK2 و Onlinenic ثبت شده است، قیمت تمدید آنها را در پورتال خود مشاهده نمایید و در صورت وجود هرگونه سوال از طریق تیکت و یا تلفن ۰۵۱۱۷۶۷۳۶۰۰ با بخش فروش در تماس باشید.