جزئیات خبر / اطلاعیه
تاخیر در انتقال سایتها از سرورهای ملت‌هاست
Saturday, May 8, 2010

با توجه به حجم بالای درخواستهای انتقال از سرورهای قدیم، در حال حاضر درخواستهای پشتیبانی و رفع اشکال در اولویت بوده و درخوستهای انتقال در صف انتظار قرار میگیرند و در ساعات پایانی هرروز تعدادی از آنها به سرورهای جدید منتقل میشوند.
درخواستهای کنونی  طی ۵ روز کاری انجام خواهد شد.
با تشکر  از همکاری و شکیبایی شما