جزئیات خبر / اطلاعیه
ثبت فیش های واریزی در ایام نوروز
Thursday, March 15, 2012

به اطلاع شما کاربران عزیز می رسانیم که با توجه به تعطیلات پیش رو، از تاریخ ۲۸اسفند۹۰ لغایت ۶فروردین۹۱ فقط فیش‌های واریزی مربوط به دو بانک ملت و صادرات قابل تایید خواهند بود. فیش‌های واریزی در این مدت با تاخیر ۲۴ساعته تایید می‌گردند. بدیهست اگر نیاز به انجام کار فوری میباشد وجه آن باید از طریق درگاه بانکی ایران سرور واریز گردد تا فاکتور مربوطه بصورت آنی تایید شود.
شایان ذکر است که در تمام تعطیلات نوروز بخش پشتیبانی از ساعت ۹ الی ۱۵ فعال خواهد بود.