جزئیات خبر / اطلاعیه
کاهش قیمت دامنه
Thursday, April 26, 2012

در پی کاهش نرخ ارز، قیمت های ثبت و تمدید دامنه های net ، com و org  کاهش پیدا کرده است،در حال حاضر قیمت های جدید در پورتال مشتریان اعمال شده است و شما می توانید دامنه خود را با قیمت جدید ثبت و یا تمدید نمایید.

چنانچه  نرخ ارز به ثبات برسد، قیمت ثبت و تمدید سایر دامنه های بین المللی و سرورهای اختصاصی خارج نیز تعدیل خواهد شد.