جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییر قیمت دامنه
Thursday, August 23, 2012

 

کاربران گرامی، متاسفانه به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت ثبت و تمدید دامنه های عمومی و همچنین نمایندگی های ثبت دامنه افزایش پیدا کرد، بدیهی است با کاهش قیمت و ثبات نرخ ارز، مجددا قیمت ها کاهش پیدا می کند و متعاقبا خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی می شود