جزئیات خبر / اطلاعیه
افزایش قیمت دامنه‌های نقطه آی‌آر (IR)
Saturday, June 8, 2013

براساس تصمیم اتخاذ شده در مرکز ثبت انحصاری دامنه‌های IR به نشانی nic.ir، از تاریخ ۱تیرماه ۹۲ قیمت ثبت/تمدید و انتقال دامنه‌های IR افزایش خواهد یافت.
ایران‌سرور نیز، به ناچار از تاریخ اول تیرماه ۹۲ قیمت دامنه‌های IR را بصورت زیر تغییر خواهد داد:

ثبت/تمدید دامنه یکساله معادل ۶۰۰۰تومان

ثبت/تمدید دامنه پنجساله معادل ۲۲۵۰۰ تومان

شایان ذکر است که تا پیش از این تاریخ، تمام درخواستهای ثبت/تمدید با قیمت کنونی محاسبه خواهد شد. ایران‌سرور به کاربران خود پیشنهاد میکند، دامنه‌های خود را تا انتهای خردادماه تمدید یا ثبت نمایند.