جزئیات خبر / اطلاعیه
عرض تسلیت
1393/04/19 (Thursday, July 10, 2014)
معاون بازرگانی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین
جناب مهندس قاجار،
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته، سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی را از پروردگار متعال خواهانیم.