جزئیات خبر / اطلاعیه
شرایط استفاده از خدمات ایران‌سرور به‌روز شد.
Monday, September 1, 2014

شرایط -توافقنامه- استفاده ار خدمات ایران‌سرور به‌روز شد.

شرایط و ضوابط مندرج در این موافقتنامه به توصیف مقررات حاکم بر روابط حقوقی فیمابین شرکت ایران‌سرور به عنوان عرضه کننده خدمات هاستینگ از یکطرف و کاربر استفاده کننده از خدمات از طرف دیگر می‌پردازد.

استفاده از سرویس‌ها و خدمات ایران‌سرور به این معناست که با این شرایط موافقت شده‌است، لطفا آن‌ها را به دقت مطالعه کنید.

در این موافقتنامه:

«خدمات» یا «سرویس‌ها» به معنی تمامی خدماتی است که به تفصیل در آدرس http://www.IranServer.com توصیف شده و به کاربر ارائه می‌گردد.
چگونگی قبول شرایط و ضوابط، 
حقوق کاربر،
چگونگی اعمال تغییرات در شرایط و ضوابط توسط ایران‌سرور،
و چگونگی فسخ موافقتنامه شرایط و ضوابط توسط کاربر یا ایران‌سرور توصیف شده‌است.

جهت مطالعه این توافقنامه می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شرایط استفاده از خدمات ایران‌سرور