جزئیات خبر / اطلاعیه
تمدید دامنه‌های CO
Thursday, October 16, 2014
براساس اطلاعیه دریافتی از شرکت Resello دامنه‌های CO پس از انقضا قابل تمدید نخواهند بود. بر همین اساس، نیاز است که مشترکین محترم در صورت نیاز به تمدید دامنه‌های CO پیش از انقضا اقدام نمایند.
ایران سرور در خصوص از دست رفتن دامنه‌هایی که ۷ روز پیش از انقضا تمدید نشوند، مسئولیتی نخواهد داشت.