جزئیات خبر / اطلاعیه
FSCK در سرور Karina
Sunday, August 1, 2010

۱۰مرداد۸۹ - ساعت ۱۱:۵۰

با توجه به یک اشکال در سرور Karina مجبور به اجرای اضطراری FSCK برای کنترل و بررسی هارددیسک سرور شدیم.

------------

۱۰مرداد۸۹ - ساعت ۱۴
در حال حاضر ۸۶٪ از FSCK انجام شده است.

-----------
۱۰مرداد۸۹ - ساعت ۱۴:۳۰

مشکل سرور Karina رفع شد و تمام سایتها به سرویس بازگشتند.