مرکز آموزش

مقالات

  در صورتی که امکان لاگین به قسمت مدیریت VM ها با VMware vSphere Client را ندارید به سرور ssh...
روشن شدن خودکار Virtual Machine ها بعد از روشن شدن VMware ESXi روشن شدن اتوماتیک سرور ها در ESXI...
نحوه تنظیم نمودن Mac و Reverse  از داخل پنل کاربری: پس از ورود به پنل کاربری ایران سرور با توجه...