مرکز آموزش

مقالات

بازگردانی  دیتابیس در کنترل پنل solidcp چگونه است؟ برای Restore کردن Back Up گرفته شده از قسمت...
پشتیبان گیری  دیتابیس در کنترل پنل solidcp چگونه است؟ برای Back UP  گرفتن از Database بر روی نام...
آموزش تنظیمات dns  در کنترل پنل solidcp مدیریت dns  در solidcp چگونه است؟ در solidcp چگونه...
ریدایرکت کردن دامنه به آدرس دیگر در کنترل پنل solidcp چگونه است؟ برای ریدایرکت دامنه باید از...
ساخت اکانت FTP  در Solidcp چگونه است؟   جهت ایجاد اکانت FTP مراحل زیر را دنبال کنید. به کنترل...
آموزش ساخت دیتابیس در solidcp مدیریت دیتابیس ها در کنترل پنل solidcp چگونه است؟   برای ساخت...
ایجاد domain pointer در solidcp چگونه است؟در SolidCP برای پارک دامنه ابتدا باید از قسمت Domains،...
مدیریت فایلها در کنترل پنل solidcp برای مدیریت کردن فایلها و فولدر ها بعد از ورود به کنترل پنل...