تنظیمات FTP برای Subdomain - مرکز آموزش - ایران سرور

تنظیمات FTP برای Subdomain

آموزش شماره 461 :

برای ایجاد یک حساب FTP برا ی ساب دومین مورد نظر در کنترل پنل به منوی "FTP Menu" بروید.سپس "Create FTP account link." را بزنید.

در فیلد "FTP Username" نام ساب دومین راوارد کنید.

پسورد مورد نظر خود را وارد کنید .

سپس دکمه رادیویی "User" را انتخاب کنید سپسCreate را بزنید.

در همین زمینه