مرکز آموزش

آموزش شماره 522 :

نحوه تنظیم cron جهت دریافت یک آدرس :

نحوه تنظیم cron با توجه غیرفعال بودن wget , lynx در سرور :

جهت دریافت یک آدرس

بعضی مواقع نیاز به اجرا شدن یک صفحه در وقت های معینی داریم به عنوان مثال : http://iranserver.com/1.php . و با توجه به غیرفعال بودن wget , lynx  باید cron را به یکی از ۲ حالت  زیر تعریف نمود.

0 0 1 * * /usr/bin/lynx -q http://www.iranserver.com/1.php > /dev/null

ویا

0 0 1 * * /usr/bin/php -q /home/username/public_html/cron_dir/cron.php

که در آن username نام کاربری وب سایتی است که قرار است cron در آن اجرا شود.

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
IP چیست؟ آموزش شماره 97:چگونه ip خود را پیدا کنم ؟IP من چیست؟چطور IP خود را پیدا کنم؟IP من... (مشاهدات: 191627)
من برای نصب CMS و Portal خودم نیاز به تنظیم session.save_path چطور این کار را انجام... (مشاهدات: 5273)
شما میتوانید با استفاده از آدرس زیر به کنترل پنل هاست سایتتان وارد شده و تنظیمات دلخواه را در آن... (مشاهدات: 3225)
شما میتوانید با استفاده از آدرس زیر به کنترل پنل هاست سایتتان وارد شده و تنظیمات دلخواه را در آن... (مشاهدات: 21354)
  از طریق این گزینه شما می توانيد در هنگامی كه مشغول كارهای ديگری هستيد بصورت اتوماتيک به... (مشاهدات: 2725)