مرکز آموزش

آموزش شماره 545 :

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی در کنترل پنل websitepanel :

چطور در کنترل پنل websitepanel بانک اطلاعانی بسازم ؟

جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل websitepanel ابندا به کنترل پنل ورود شوید و از قسمت Hosting Spaces بر روی database  و سپس بر روی SQL Server 2005 کلیک نمایید.جهت ساخت بانک اطلاعاتی جدید بر روی creat database کلیک نمایید.در این قسمت نام بانک اطلاعاتی را وارد نمایید و بهترین حالت برای نام گذاری بانک اطلاعاتی به این صورت است که ابتدا نام سایت و سپس نام بانک را به عنوان نام بانک ایجاد نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 525 : جهت ورود به کنترل websitepanel شما می توانید از آدرس زیر نسبت به ورود به... (مشاهدات: 6362)
آموزش شماره 526 : نحوه بازگردانی رمز عبور کنترل  پنل websitepanel : در صورتی که رمز عبور... (مشاهدات: 5318)
آموزش شماره 536 : نحوه تغییر پسورد در کنترل پنل websitepanel  : برای تغییر رمز عبور مربوط به... (مشاهدات: 26544)
آموزش شماره 540 : استفاده چند کاربره از websitepanel : چگونه در websitepanel چند کاربر جهت ورود... (مشاهدات: 4367)
آموزش شماره 538 : نحوه تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel : جهت تغییر اطلاعات کاربری بعد از... (مشاهدات: 2864)