مرکز آموزش

فایل زیر را ایجاد کنید:

mkdir -p /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/username

به مسیر زیر بروید:

cd /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/username
فایل زیر را ایجاد کنید:

nano suphp_config.conf
متن زیر را در آن ذخیره نمایید:

---------------------------------------------------
//
<IfModule mod_suphp.c>
<Location />
suPHP_ConfigPath /home/username/
</Location>
</IfModule>
//
-------------------------------------------------


فایل php.ini  از مسیر
/usr/local/lib/php.ini
در مسیر
/usr/local/phpinfo/username
کپی می نماییم.
3.فایل httpd.conf را در مسیر زیر ویرایش می کنیم:
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
نام دامنه را جستجو می کنیم.
در زیر قسمت Include متن زیر را اضافه و ذخیره می کنیم.
Include " /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/username/*.conf"
در پایان سرویس httpd را ری استارت می کنیم.
ّ

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
شما میتوانید با استفاده از آدرس زیر به کنترل پنل هاست سایتتان وارد شده و تنظیمات دلخواه را در آن... (مشاهدات: 21446)
از این قسمت می توانید برای تغییر رمز عبور فعلی کنترل پنل استفاده کنید.برای این منظور پس از وارد... (مشاهدات: 7356)
من برای نصب CMS و Portal خودم نیاز به تنظیم session.save_path چطور این کار را انجام... (مشاهدات: 5333)
در theme مورد استفاده برروی سرورهای ما که x3 نام دارد این امکان از طریق کنترل پنل فراهم نیست.برای... (مشاهدات: 3436)
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که catch-all چیست ؟catch-all در واقع یک امکان است،یک... (مشاهدات: 2424)