چگونگی ارسال تیکت - مرکز آموزش - ایران سرور

چگونگی ارسال تیکت

آموزش شماره 663 :

 

برای ارسال تیکت باید در صفحه کاربری خود گزینه ارسال تیکت را انتخاب نمایید.

 

 

 

 

سپس بخش مورد نظر خود را برای ارسال تیکت انتخاب می نمایید.

 

 

 

 

موضوع تیکت و درخواست را نوشته و در صورت نیاز به ارسال فایل از قسمت فایل ضمیمه، فایل مورد نظر خود را پیوست نمایید و روی گزینه ارسال کلیک کنید.

 

 

 چگونگی پیگیری تیکت ها

در همین زمینه