مرکز آموزش


آموش شماره 791:

اگرصفی پربار دارید و نیاز دارید که آن‌را خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته شده‌اند می‌توانید از مجموعه دستورات زیر جهت مدیریت Exim استفاده نمایید:

 • exim -M id: پیغام را با استفاده ازid ارسال می کند.
 • exim –qf: کل صف را مجددا پردازش می کند.
 • exim –qff: همانند qf عمل می کند.ولی پیغام های ثابت را حذف می کند.
 • exim -Mvl id: گزارش پیام را برای پیام با شماره (id) نمایش می دهد.
 • exim -Mvh id: هدرهای پیغام با شماره (id) را نمایش می دهد.
 • exim -Mvb id: متن بدنه پیام با شماره (id) را نمایش می دهد.
 • exim -Mrm id: شماره پیام را از صف حذف می نماید.
 • exim -Mg id: در صورت عدم ارسال پیغامی به فرستنده ارسال می نماید
 • exim -bp | exiqsumm: خلاصه پیام را در صف نمایش می دهد.
 • Exiwhat: عملی که در exim هم اکنون در حال انجام دادن است را نمایش می دهد.
 • exim –bpc: تعداد پیام ها ی موجود در صف را نمایش می دهد.
 • exim –bp: لیست پیام های موجود در صف را نمایش می دهد.


برای حذف کل صف می‌توانید از دستورات زیر استفاده نمایید:

 cd /var/spool
 mv exim exim.old
 mkdir -p exim/input
 mkdir -p exim/msglog
 mkdir -p exim/db
 chown -R mail:mail exim

سپس باید exim ریستارت گردد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 655 : سارقان مطلب و پهنای‌باند با کپی کردن لینک فایل‌های درون سرور شما ( مثالا... (مشاهدات: 8464)
آموزش شماره 324:اگر هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با برنامه Outlook با یکی از خطاهای زیر مواجه... (مشاهدات: 8836)
آموزش شماره 779 : به کمک دستور زیر میتوان از میزان مصرف برنامه‌های  third-party مطمئن شد و آنها... (مشاهدات: 3020)
آموزش شماره 778 : جهت پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در... (مشاهدات: 5115)
آموزش شماره 324:اگر هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با برنامه Outlook با یکی از خطاهای زیر مواجه... (مشاهدات: 8836)