مرکز آموزش
 
در صورتی که امکان لاگین به قسمت مدیریت VM ها با VMware vSphere Client را ندارید به سرور ssh نمایید و دستور زیر را اجرا کنید.
services.sh restart
برای ssh کردن باید پیش از این قابلیت ssh را فعال کرده باشید.
در مدیریت تب configurations و در قسمت Security Profile باید Properties را انتخاب کنید و SSH service را فعال کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
نحوه تنظیم نمودن Mac و Reverse  از داخل پنل کاربری: پس از ورود به پنل کاربری ایران سرور با توجه... (مشاهدات: 3003)
روشن شدن خودکار Virtual Machine ها بعد از روشن شدن VMware ESXi روشن شدن اتوماتیک سرور ها در ESXI... (مشاهدات: 4578)