مرکز آموزش

جهت تغییر پسورد، اکانت ایمیل مورد نظر را انتخاب و مطابق تصویر زیر رمز عبور جدید را تنظیم نمایید.
در کادر مشخص شده در تصویر (قسمت 2) میتوایند حجم اکانت ایمیل را نیز تغیر دهید.

 درصورتیکه مراحل بدرستی انجام شود پیغام زیر را مشاهده می کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
  جهت ایجاد اکانت FTP مراحل زیر را دنبال کنید. 1-به کنترل پنل هاست خود وارد شوید.2- مطابق تصویر... (مشاهدات: 1354)
جهت تغییر پسورد اکانت FTP ، اکانت مورد نظر را انتخاب و سپس پسورد جدید تنظیم نمایید. (مشاهدات: 836)
جهت ایجاد اکانت ایمیل وارد کنترل پنل هاست خود شوید. گزینه ی Email Address را انتخاب کنید. بر... (مشاهدات: 1549)
جهت حذف اکانت FTP، اکانت مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه Remove را انتخاب نمایید. (مشاهدات: 828)
جهت حذف اکانت ایمیل، اکانت مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی گزینه Remove کلیک کنید. (مشاهدات: 857)