مرکز آموزش


 با انتخاب این گزینه می توانید بکآپی از دیتابیس تهیه نموده و در مسیر دلخواه ذخیره نمائید و یا دانلود کنید.

در صورتیکه می خواهید بکآپ را در هاست ذخیره نمائید در قسمت save the dump مسیر ذخیره فایل بکآپ را مشخص نمائید.

در قسمت Dump file name  نام فایل بکآپ را ثبت کنید.

در صورت تمایل به دانلود فایل بکآپ گزینه Automatically download dump after creation   را انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه، پس از ایجاد بکآپ بصورت خودکار دانلود خواهد شد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
  جهت ایجاد اکانت FTP مراحل زیر را دنبال کنید. 1-به کنترل پنل هاست خود وارد شوید.2- مطابق تصویر... (مشاهدات: 1354)
جهت تغییر پسورد اکانت FTP ، اکانت مورد نظر را انتخاب و سپس پسورد جدید تنظیم نمایید. (مشاهدات: 836)
جهت تغییر پسورد، اکانت ایمیل مورد نظر را انتخاب و مطابق تصویر زیر رمز عبور جدید را تنظیم نمایید.... (مشاهدات: 1444)
جهت ایجاد اکانت ایمیل وارد کنترل پنل هاست خود شوید. گزینه ی Email Address را انتخاب کنید. بر... (مشاهدات: 1549)
جهت حذف اکانت FTP، اکانت مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه Remove را انتخاب نمایید. (مشاهدات: 828)