نحوه تنظیم نمودن Mac و Reverse - مرکز آموزش - ایران سرور

نحوه تنظیم نمودن Mac و Reverse

نحوه تنظیم نمودن Mac و Reverse  از داخل پنل کاربری:

پس از ورود به پنل کاربری ایران سرور با توجه به شکل زیر گزینه “مدیریت سرویس”  را انتخاب نمایید.

 

بدین ترتیب لیست تمامی سرویس های شما نمایش داده می شود.

با توجه به شکل لازم است سرویس موردنظر (سرویسی که IP ها برای آن سرویس فعال هستند)  را انتخاب نمایید.

درصورتیکه تعداد سرویس های شما زیاد می باشد می توانید با وارد نمودن ip و یا شماره سرور  ؛ سرویس موردنظر را به راحتی جستجو نمایید.

 

با انتخاب نام سرویس وارد پنل مدیریتی آن سرویس خواهید شد.

با توجه به شکل زیر از قسمت عملیات مدیریتی > تنظیمات ip  را انتخاب نمایید:

 

بدین ترتیب تمامی ip هایی که برای سرویس مورد نظر فعال می باشند نمایش داده می شود.

برای رنج های Ip گزینه  “+” را انتخاب نمایید تا لیست تمام Ip های آن رنج نمایش داده شود.

برای هر یک از ip های اضافه امکان تنظیم نمودن mac  و Reverse  وجود دارد ؛ اما برای ip  اصلی سرور تنها امکان تنظیم نمودن Reverse  فراهم می باشد.

سپس با توجه به نیاز برای Ip  مورد نظر می توانید گزینه “add Reverse”  یا “add MacAddress”  را انتخاب نمایید.

 

برای تنظیم نمودن Reverse  (یا ptr)  پس از انتخاب گزینه add Reverse  در پنجره باز شده مقدار مورد نظر را وارد می نماییم و سپس گزینه “ثبت” را انتخاب می کنیم.

 

برای انتخاب Reverse  نیز می توانیدmail.  را قبل از نام دامنه قرار دهید .

بطور مثال برای دامنه iranserver.com  می توانیم mail.iranserver.com  بعنوان  Reverse تنظیم نماییم.

البته انتخاب Reverse  با توجه به نیاز شما ممکن است متفاوت باشد و می توانید مقدار دلخواه خود را لحاظ نمایید.

همچنین لازم است آدرس Reverse  از ip  مورد نظر ping  شود ؛ در غیر اینصورت تنظیم Reverse  با خطا مواجه خواهد شد.

 

برای تنظیم نمودن Mac نیز پس از انتخاب گزینه  “add MacAddress”  با توجه به شکل زیر در قسمت    نام vm   نامی را به دلخواه وارد نمایید (بطور مثال vm1)

 

در قسمت  نوع virtual MAC  در صورتیکه در سرور اختصاصی سیستم عامل ESXi  نصب شده است گزینه vmware  را انتخاب نمایید و در صورتیکه مجازی سازی با Proxmox  انجام شده است ovh  را انتخاب نمایید.

در نهایت لازم است مشخص نمایید آیا mac جدید نیاز دارید و یا اینکه مایلید ازmac  یکی از ip های دیگر برای این ip  نیز استفاده نمایید.

بطور کلی زمانیکه از چند Ip  در یک سرور مجازی استفاده می شود لازم است mac  یکسان برای تمام آنها در نظر گرفته شود تا امکان اتصال به اینترنت برای همه آنها فراهم باشد.

در انتها نیز گزینه ثبت را انتخاب نمایید و پس از حدود یک دقیقه mac  در پنل کاربری نمایش داده می شود و می توانید از آن در تنظیمات ماشین مجازی استفاده نمایید.

لازم است در خواست ها را بطور متوالی ارسال نمایید و پس از کامل شدن هر درخواست ؛ درخواست بعدی را برای تنظیم MAC  یا Reverse در پنل ثبت نمایید .

در همین زمینه