تغییر IP ارسال ایمیل سرور - مرکز آموزش - ایران سرور
مرکز آموزش

تغییر IP ارسال ایمیل سرور

در صورتیکه می خواهید ip مربوط  به mail server سرور را تغییر دهید، بصورت زیر اقدام کنید:

nano /etc/exim.conf

در این فایل driver = smtp را سرچ نموده و در خط بعدی interface = 192.168.2.2 را وارد می کنید بجای 192.168.2.2 لازم است ip جدید را وارد کنید. 

بعنوان مثال بصورت زیر تغییر می کند:

remote_smtp:
driver = smtp
interface = 192.168.2.2


این تغییر در مواردی که IP  ارسال ایمیل سرور در  spam list ها قرار گرفته و شما قادر به ارسال ایمیل از سرور نمی باشید، مفید خواهد بود،  با این تغییر IP  ارسال های جدید با IP  جدید انجام می شود و ایمیل ها برگشت نمی خورند.

در همین زمینه