مرکز آموزش

فعالسازی gzip compression در cpanel

جهت فعال سازی gzip compression مراحل ذیل را انجام فرمایید:

1-  ایتدا وارد کنترل پنل هاست شوید.

2-  گزینه Optimize Website را انتخاب نمائید.

 

3- سپس گزینه ی Compress All Content را انتخاب نموده و Update Settings را فراخوانی نمایید.

 

4- حال وارد گزینه ی MultiPHP INI Editor شوید.

 

5-  از قسمت Configure PHP INI basic settings سایت مورد نظر را انتخاب نمائید.

 

6- از گزینه های لود شده گزینه ی zlib.output_compression را فعال و ذخیره نمایید.
7- جهت اطمینان برای فعال بودن gzip compression به سایت checkgzipcompression.com رفته و تست را انجام دهید.

در همین زمینه