مرکز آموزش

 

چگونه به سرویسCDNدسترسی داشته باشم؟

در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران سرور شوید و بخش "مدیریت سرویس"را انتخاب کنید.

در صفحه جدید باز شده لیست سرویس های شما در ایرانسرور را مشاهده می کنید.

بر روی دکمه "مشاهده مشخصات" روبروی "خدمات دامنه -CDNایران سرور" کلیک نمایید.(مطابق تصویر زیر)

 

بدین طریق شما به صفحه مدیریتCDNمربوط به دامنه مورد نظرتان وارد می شوید.

رکوردهایی که نیاز است اضافه شود، بصورت زیر می باشد:

Aرکوردهای مربوط به

@

www  

mail 

pop

smtp

mx

رکورد  txtمربوط به  Spf  و DKIM

همچنین در صورتیکه هاست شما دارای ساب دامنه می باشد نیاز است برای هر ساب دامنه دوAرکورد مربوط بهنام ساب دامنه وwww.subdomainرا اضافه نمایید.

توجه داشته باشید ابر مربوط به رکورد هایA  و @ وwwwو همچنین ساب دامنه ها(درصورت نیاز) روشن باشد. همچنین برای رکورد های  mail pop smtp txt و mx ابر خاموش باشد.

جهت مشاهده آموزش اضافه نمودن رکورد هایdns به  اینجا  مراجعه نمایید.

بعد از اضافه کردن رکوردها تنظیمات مشابه تصویر زیر می شود:

این رکوردها را بعدا نیز می‌توانید در هرزمان که خواستید تغییر دهید.

هر رکوردی که ابر نارنجی رنگ در مقابل آن روشن است شاملCDNخواهد شد و در صورتی که ابر خاکستری استCDNبر روی آن لینک غیرفعال خواهد بود.

در صورتی که آدرسی را می‌خواهید بهCDNاضافه کنید بر روی ابر آن کلیک کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
چگونه در مدیریت  CDN  رکورد  dns  جدید  را اضافه کنم؟ در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران...(مشاهدات: 2065)
در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران سرور شوید و  بخش "مدیریت سرویس" را انتخاب کنید. در...(مشاهدات: 1338)
جهت فعالسازی و تهیه سرویس cdn  بصورت زیر اقدام نمایید:    گام اول: سفارش CDN برروی لینک زیر...(مشاهدات: 3694)