مرکز آموزش

چگونه در مدیریت  CDN  رکورد  dns  جدید  را اضافه کنم؟

در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران سرور شوید و بخش "مدیریت سرویس"را انتخاب کنید.

در صفحه جدید باز شده لیست سرویس های شما در ایرانسرور را مشاهده می کنید.

بر روی دکمه "مشاهده مشخصات" روبروی "خدمات دامنه -CDNایران سرور" کلیک نمایید.(مطابق تصویر زیر)

 

بدین طریق شما به صفحه مدیریتCDNمربوط به دامنه مورد نظرتان وارد می شوید.

در صفحه مدیریتcdnنیاز است در بخش عملیات مدیریتی رکودهایdnsلازمه را اضافه نمایید.

 

آموزش اضافه  کردن رکورد  A:

دربخشTypeگزینهAرا انتخاب کنید.

در بخشNameنامAرکورد مورد نظر(بعنوان مثال نام ساب دامنهdl) را وارد کنید.

در بخشContent نیزipسرور را اضافه کنید.

در بخشTTLنیزautoرا انتخاب کنید.

سپس بر روی دکمه اضافه کردن کلیک کنید.

بعد از اضافه شدن برای فعال شدنCDNبر روی ابر مقابلAرکورد کلیک نمایید.

سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

رکورد بصورت زیر اضافه می شود.

توجه داشته باشید برای هر رکوردی که ابر  نارنجی رنگ  مقابل آن فعال باشد از CDN استفاده نموده و فراخوانی می شود. بنابراین اگر می خواهید ترافیک سایت شما از cdn عبور کند نیاز است ابر مربوط به رکوردهای @ و www حتما فعال باشد.

برای رکوردهای mail و mx نیز نیاز است ابر غیرفعال و  خاکستری رنگ  باشد.

 

آموزش اضافه کردن رکورد mx:

در بخش name  نام دامنه را درج نمایید.

در بخش    Contentنیز 10  و  در کادر بعد mail.domian.com را درج نمایید (نام دامنه را جایگزینdomian.com نمایید)، سپس بر روی دکمه "اضافه کردن" کلیک کنید.

رکورد بصورت تصویر زیر اضافه می شود.

 

آموزش اضافه کردن رکورد  txt:

در بخشTypeگزینهtxtرا انتخاب کنید.

در صفحه باز شده مقدار رکوردtxtرا حتما داخل "" وارد نمایید.سپس بر روی تایید کلیک کنید.

سپس در بخشnameنام دامنه را وارد نمایید.

در بخشTTLنیزautoرا انتخاب کنید.

سپس بر روی دکمه "اضافه کردن" کلیک کنید.

رکورد بصورت تصویر زیر اضافه می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
جهت فعالسازی و تهیه سرویس cdn  بصورت زیر اقدام نمایید:    گام اول: سفارش CDN برروی لینک زیر...(مشاهدات: 3695)
در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران سرور شوید و  بخش "مدیریت سرویس" را انتخاب کنید. در...(مشاهدات: 1338)
  چگونه به سرویس CDN دسترسی داشته باشم؟ در اولین گام، وارد پنل کاربریتان در ایران سرور شوید و...(مشاهدات: 2102)