مرکز آموزش

مشکل:
در زمان بازکردن phpmyadmin خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. نمایش داده میشود.

راه حل:
در این مورد کاری از دست شما ساخته نیست،لطفا یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا سریعا این مورد پیگیری شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
در سایت من نیاز به پشتیبانی از JSP میباشد،از کدام سرویس شما باید استفاده کنم؟متاسفانه در حال حاضر...(مشاهدات: 2471)
این خطا دو علت اصلی دارد:1.اجرای عملیات MySQL query  بیش از حد طولانی می شود و MySQL server times...(مشاهدات: 3039)
آموزش شماره 695:addon domain: دامنه کاملا کاربردی است که می تواند از پنل شما بوجود بیاید.این...(مشاهدات: 24495)
در صورتی که در Cpanel و یا WHM‌با پیغام زیر روبرو شدید لطفا بین ۱۰ تا ۱۵دقیقه بعد دوباره به...(مشاهدات: 2327)
آموزش شماره 215 : سایت من نیاز به امکان wilddns دارد،آیا این امکان در سرورهای شما فراهم...(مشاهدات: 4504)