مرکز آموزش
 آموزش شماره ۲۳۷: میزان فضای استفاده شده در Cpanel
برای پاسخ به این سوال و جهت مشاهده میزان فضای استفاده شده درCpanelمی‌توانید پس ازورود به کنترل پنل از کادر Files گزینه Disk Usage را انتخاب نمایید.

میزان فضای استفاده شده  در Cpanel - ایران‌سرور

در این صفحه می‌توانید میزان فضای اشغال شده را به تفکیک مشاهده نمایید.

میزان فضای استفاده شده  در Cpanel - ایران‌سرور

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 609 : .وارد cpanel خود شوید و روی گزینه "MySQL Databases." کلیک کنید. 2.در زیر...(مشاهدات: 3375)
آموزش شماره ۲۳۴:  پشتیبانگیری از اطلاعات در Cpanel جهت ایجاد فایل پشتیبان کامل که شامل فایل‌ها و...(مشاهدات: 6509)
آموزش شماره 315 : برای جستجو فایل های 777 بر روی سرور از دستور زیر استفاده کنید. find...(مشاهدات: 3359)
آموزش شماره 215 : سایت من نیاز به امکان wilddns دارد،آیا این امکان در سرورهای شما فراهم...(مشاهدات: 4243)
    درصورتیکه  سرور با مشکل عدم دسترسی مواجه می شود و در لاگ های /var/log/messages نیز  خطای...(مشاهدات: 473)