مرکز آموزش


آموزش شماره 43 :
من در ایران سرور دامنه به ثبت رسانده ام،اکنون دامنه‌ی من منقضی شده است،چطور میتوانم انرا تمدید کنم؟
ایران سرور پیش از انقضا‌ی تمام دامنه‌ به شما اطلاع داده است و شما باید پیش از انقضا نسبت به تمدید دامنه اقدام مینمودید.ایران سرور برای تمدید دامنه پس از تاریخ انقضا‌ی آن هیچ تعهدی نداشته و دامنه از روز پس از انقضا از مالکیت شما خارج میشود.
با این وجود میتوانید یک تیکت پشتیبانی ارسال کنید تا در صورت امکان تمدید شدن دامنه پس از انقضا،شرایط و هزینه‌ی ان به شما اطلاع داده شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
خطای "domain_owner_change" خطای domain_contact_create در زمان تغییر اطلاعات  whois  با خطای...(مشاهدات: 4831)
آموزش شماره 34 : برای تغییر در تنظیمات دامنه خود (مانند Nameserverها و یا اطلاعات whois( شما باید...(مشاهدات: 5890)
  آموزش شماره 44 : مراحل انجام انتقال دامنه چیست؟من برای انتقال دامنه به شرکت uk2 چه مراحلی...(مشاهدات: 10307)
  آموزش شماره 47 : روند زندگی یک دامنه در زیر مشخص شده است. مرحله اول :دسترس بودن دامنه...(مشاهدات: 3092)
آموزش شماره 41 : من ایمیلی با مضمون اطلاعات دامنه ثبت شده‌ی شما نیاز به بازنگری دارد دریافت...(مشاهدات: 2924)