مرکز آموزش

آموزش شماره 461 :

برای ایجاد یک حساب FTP برا ی ساب دومین مورد نظر در کنترل پنل به منوی"FTP Menu" بروید.سپس"Create FTP account link." را بزنید.

در فیلد"FTP Username" نام ساب دومین راوارد کنید.

پسورد مورد نظر خود را وارد کنید .

سپس دکمه رادیویی"User" را انتخاب کنید سپسCreate را بزنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 456 : برای حذف یک حساب کابروی به منوی "POP3 E-Mail Accounts" بروید. حساب...(مشاهدات: 4419)
آموزش شماره 740 : وارد وب میل خود شوید. ابتدا روی گزینه setting کلیلک نمایید.   سپس روی...(مشاهدات: 4166)
آموزش شماره 459 : برای دسترسی بهوب میل از کنترل پنل به منوی "E-Mail Menu" بروید. ایمیل کامل...(مشاهدات: 3278)
آموزش شماره 798:در بسیاری موارد، شما نیاز دارید که نام دامنه مربوط به هاست دانلود خود را از...(مشاهدات: 5098)
آموزش شماره 455 : برای تغییر پسورد یک حساب ایمیل ابتدا به منوی "POP3 E-Mail Accounts"...(مشاهدات: 4463)