مرکز آموزش

آموزش شماره 575 :

از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.

در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.

در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

و کد زیر را به آن اضافه می کنیم


#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.

برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
شاید برای شما هم رخ داده باشد که وارد قسمت cronjob  کنترل پنل دایرکت ادمین شده اید امکان تعریف...(مشاهدات: 160)
آموزش شماره 690 : با استفاده از دستور زیر می توانید این کار را انجام دهید: date -s "7 OCT 2011...(مشاهدات: 8203)
تغییر محدودیت تعداد ایمیل در کنترل پنل دایرکت ادمین چگونه است؟با دسترسی admin وارد کنترل پنل...(مشاهدات: 48)
آموزش شماره ۷۴۹ : شما میتوانید برای تنظیم ماکسیمم تعداد کانکشن برای هر ip به پورت مشخص از طریق...(مشاهدات: 5653)
آموزش شماره 511 : من با خطای Can't locate LWP/UserAgent.pm in @INC مواجه میشوم، مشکل از چیست؟...(مشاهدات: 3354)