مرکز آموزش

آموزش شماره 575 :

از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.

در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.

در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

و کد زیر را به آن اضافه می کنیم


#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.

برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
نصب ماژول mod_pagespeed بر روی اپاچیجهت نصب ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید yum install at wget...(مشاهدات: 145)
    برای فعال کردن Spam assassin  بروی سرور خود ابتدا لازم است که این افزونه را بروی سرور نصب...(مشاهدات: 3744)
نصب Ioncube   در دایرکت ادمین به سرور خود SSH کنید و سپس دستورات زیر را اجرا کنید: cd...(مشاهدات: 6058)
آموزش شماره 732 : ابتدا فرامین زیر را در اجرا نمایید. mv /etc/localtime /etc/localtime.bak rm -f...(مشاهدات: 11171)
آموزش شماره 788:چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:   Host 'hostname' is blocked...(مشاهدات: 2221)