مرکز آموزش

آموزش شماره 575 :

از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.

در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.

در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

و کد زیر را به آن اضافه می کنیم


#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.

برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 580 : چگونه قایلیت چک کردن ip برای session در کنترل پنل دایرکت ادمین را غیر فعال کنم...(مشاهدات: 8456)
چگونه نسخه Custombuild سرور مشخص می شود؟چگونه Custombuild 2.0  را در سرور فعال کنم؟تشخیص نسخه...(مشاهدات: 117)
در صورتیکه می خواهید ip مربوط  به mail server سرور را تغییر دهید، بصورت زیر اقدام کنید:nano...(مشاهدات: 112)
شاید برای شما هم رخ داده باشد که وارد قسمت cronjob  کنترل پنل دایرکت ادمین شده اید امکان تعریف...(مشاهدات: 109)
رکورد spf چیست و چه کاربردی دارد؟ SPF Record به معنای چهارچوب سیاست های ارسال کننده (ایمیل های)...(مشاهدات: 25)