مرکز آموزش

آموزش شماره 575 :

از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.

در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.

در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

و کد زیر را به آن اضافه می کنیم


#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.

برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره ۸۱۳:‌ باز و یا بستن پورت در فایروال CSFبرای حذف یا اضافه کردن پورت در csf مراحل زیر...(مشاهدات: 1761)
درصورتیکه سایت های سرور گاهاّ با خطای 504 gatway eror  مواجه می شوند. جهت رفع مشکل بصورت زیر...(مشاهدات: 285)
آموزش شماره 690 : با استقاده از دستور زیر می توانید  ساعت و تاریخ کنونی سرور را مشاهده کنید:...(مشاهدات: 9137)
پایگاه داده Redis  چیست؟ چگونه می توان  redis را نصب نمود؟ Redis یک نوع پایگاه داده از نوع...(مشاهدات: 782)