مرکز آموزش

آموزش شماره 575 :

از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.

در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.

در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

و کد زیر را به آن اضافه می کنیم


#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.

برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
در صورتیکه سرویس clamd سرور استارت نمی شود و با خطای زیر مواجه می شوید  [[email protected] ~]#...(مشاهدات: 224)
در صورتیکه می خواهید ip مربوط  به mail server سرور را تغییر دهید، بصورت زیر اقدام کنید:nano...(مشاهدات: 322)
آموزش شماره ۸۱۰: فعال کردن Display errors از طریق کنترل پنل DirectAdmin برای فعال کردن Display...(مشاهدات: 1951)
رکورد spf چیست و چه کاربردی دارد؟ SPF Record به معنای چهارچوب سیاست های ارسال کننده (ایمیل های)...(مشاهدات: 310)
آموزش شماره 615 : برای فعال سازی mbstring باید فایل configure.php5 را از مسیر زیر ویرایش کنید:...(مشاهدات: 2975)