مرکز آموزش

آموزش شماره 578 :

یک مشکل رایج ناتوانی در  راه اندازی سیستم ایمیل است،در این جا لیستی از قوانینی که باید رعایت شود تا بتوان یک ایمیل ایجاد کرد بیان می شود:

1-hostname نباید با نام دامنه شما یکی باشد. به عنوان مثال اگز دامنه‌ای به نام domain.com دارید و می خواهید یک ایمیل با عنوان user@domain.com داشته باشید
نباید نام hostname خود را domain.com قرار دهید.


2- hostname باید در این مسیر قرار داشته باشد: etc/virtual/domains      

3-hostname باید در این مسیر قرار نداشته باشد: etc/virtual/domainowners

4-hostname  شما باید resolve شود.(یعنی ping شود)

5-دایرکتوری etc/virtual/hostnameباید وجود داشته باشد.

6-هر دامنه‌ای که شما می خواهید برای آن ایمیل ایجاد کنید باید در این دو مسیر قرار داشته باشد:

etc/virtual/domains
etc/virtual/domainowners
دایرکتوری etc/virtual/domain.comباید وجود داشته باشدو فایل های passwd و aliases در آن مسیر وجود داشته باشد.

7-سطح دسترسی virtual pop inboxes ( صندوق مجازی) باید به صورت زیر اعمال شود:

var/spool/virtual/domain.com 770 username:mail
/var/spool/virtual/domain.com/* 660 username:mail

8-مطمئن شوید که hostname شما شامل هیچ حرف بزرگی نباشد.

9-مطمئن شوید main server IP شما reverse می شود.
(یعنی هنگام ping کردن آدرس دامنه خود نام سرور را مشاهده نمایید)

گرفتن Ping در Windows

گرفتن Ping آنلاین به کمک وب سایت ping.eu

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 573 : برای تغییر فایل آپلود شده از طریق filemanager یک اسکریپت ایجاد کنید در مسیر:...(مشاهدات: 1665)
آموزش شماره 583 : اگر شما در حال استفاده از نسخه پیش فرض CLIphp هستید، php.ini شما در مسیر زیر...(مشاهدات: 6421)
آموزش شماره 492 : از منوی اصلی بر روی گزینه  Administrator Settingsکلیک کنید. گزینه اول :اگر...(مشاهدات: 2146)
آموزش شماره 580 : چگونه قایلیت چک کردن ip برای session در کنترل پنل دایرکت ادمین را غیر فعال کنم...(مشاهدات: 7194)
آموزش شماره 483 : از منوی اصلی بر روی گزینه Create Administrator کلیک کنید. اکانتی که شما با...(مشاهدات: 1547)