مرکز آموزش

آموزش شماره 750 :

برای تغییر مالکیت یک فایل لینک شده از دستور زیر استفاده نمایید:

chown -h user:group SymlinkFile

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 782: جهت بررسی Login history کلیه کاربران سرور،با کنترل پنل cPanel، کافیست محتوای...(مشاهدات: 3299)
آموزش شماره ۷۴۹ : شما میتوانید برای تنظیم ماکسیمم تعداد کانکشن برای هر ip به پورت مشخص از طریق...(مشاهدات: 7873)
    درصورتیکه  سرور با مشکل عدم دسترسی مواجه می شود و در لاگ های /var/log/messages نیز  خطای...(مشاهدات: 643)
آموزش شماره 640 : به سادگی با دستور زیر می توانید سیستم را reboot کنید:shutdown -r nowپس از...(مشاهدات: 19204)
آموزش شماره 297 : برای مشاهده لیستی از groupها و userهای عضو هرگروه از دستور زیر استفاده نمایید:...(مشاهدات: 2673)