مرکز آموزش

آموزش شماره 778 : جهت پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در DirectAdmin بصورت زیر عمل کنید:

ابتدا به کمک دستور زیر رمزعبور کاربر Admin اصلی DA را بدست می‌آوریم:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

سپس دستور زیر را اجرا میکنیم، در زمان اجرا، دستور از شما رمزعبور Admin را درخواست نموده که از دستور قبل بدست آورده‌اید:

mysql -uda_admin -p

سپس دستور زیر را اجرا میکنیم، خروجی لیست کاربران . میزان مصرف MySQLآن‌ها خواهد بود.

mysql>show processlist;

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره ۸۱۲: تغییر وضعیت سرویس‌ها از طریق کنترل‌پنل دایرکت‌ادمین  با دسترسی Admin وارد...(مشاهدات: 1713)
آموزش شماره 508 : چطور GD را در PHP فعال کنم؟فعالسازی GDنصب GD در PHPفعالسازیPHP-GD برای...(مشاهدات: 3466)
برای نمایش لیست فونت های موجود در سیستم می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:  fc-list  جهت...(مشاهدات: 1333)
  آموزش شماره 793:    جهت اتصال به ftp دستور زیر رادر خط فرمان وارد نمائید:...(مشاهدات: 6471)
آموزش شماره 738 :کار‌برد‌های دستور rsync در سرور برای انتقال فایل‌ها در SSH می‌توان از دستور...(مشاهدات: 6284)