مرکز آموزش

آموزش شماره 778 : جهت پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در DirectAdmin بصورت زیر عمل کنید:

ابتدا به کمک دستور زیر رمزعبور کاربر Admin اصلی DA را بدست می‌آوریم:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

سپس دستور زیر را اجرا میکنیم، در زمان اجرا، دستور از شما رمزعبور Admin را درخواست نموده که از دستور قبل بدست آورده‌اید:

mysql -uda_admin -p

سپس دستور زیر را اجرا میکنیم، خروجی لیست کاربران . میزان مصرف MySQLآن‌ها خواهد بود.

mysql>show processlist;

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 729 : توجه داشته باشید Mysql server باید در حال اجرا باشد.با استفاده از دستور زیر می...(مشاهدات: 6403)
آموزش شماره ۸۱۲: تغییر وضعیت سرویس‌ها از طریق کنترل‌پنل دایرکت‌ادمین  با دسترسی Admin وارد...(مشاهدات: 1513)
آموزش شماره 507 : چطور GD را در PHP فعال کنم؟فعالسازی GDنصب GD در PHPفعالسازیPHP-GD برای...(مشاهدات: 5707)
راهنمای اتصال FTP از طریق خط فرمان در ssh     جهت اتصال به ftp دستور زیر رادر خط فرمان وارد...(مشاهدات: 2220)
ابتدا اخرین نسخه این افزونه را از لینک زیر دانلود نمایید: https://gmplib.org/ سپس اقدام به نصب...(مشاهدات: 1672)