مرکز آموزش

آموزش شماره 781 : جهت تهیه لیست cron jobها در DirectAdmin، کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

for user in $(cut -f1 -d':' /etc/passwd); do echo $user && crontab -u$user -l ;echo " " ;done

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 575 : از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می...(مشاهدات: 4796)
آموزش شماره 296 : برای مشاهده لیست فایلها و حجم هرکدام که بصورت نزولی مرتب شده است از دستور زیر...(مشاهدات: 3015)
آموزش شماره 731 : برای فعال سازی soap وارد آدرس زیر شوید....(مشاهدات: 7154)
نصب cloudlinux در کنترل پنل directadmin چگونه است؟ جهت نصب به سرور  از طریق ssh متصل شده و...(مشاهدات: 761)
آموزش شماره 752 : در صورت فعال بودن gzip و deflate باید فعال بودن zlib.output_compression بررسی...(مشاهدات: 5050)