مرکز آموزش
خطای "domain_owner_change"

خطای domain_contact_create

در زمان تغییر اطلاعات  whois  با خطای  domain_owner_change

ویا ثبت دامنه با مشخصات خود که باعث ایجاد کانتکت جدید به نام مشتری در مرکز ثبت می‌شود با خطای domain_contact_create مشخص می‌گردد که  به دلیل وجود کارکتراشتباه و یا طولانی بودن آدرس و ... می‌باشد.

 

خطای .... ERROR[-100]<Countrycode must be

در زمان ثبت و یا تغییر مشخصات دامنه‌ها باید در قسمت کشور از اختصار نام کشور استفاده نمود. مثلا برای کشور ایران باید از اختصار IR استفاده کرد.

در ثبت برخی دامنه‌ها مربوط به کشورهای دیگر نیز مانند انگلستان در زمان ثبت دامنه و درج مشخصات مالک، در قسمت کشور حتما باید از اختصار نام کشور و اختصار صحیح آن استفاده کرد و مشخصات درج شده مربوط به آن کشور مانند آدرس و شماره تماس باید صحیح باشد.

 

خطای "<address_1:[\\x\\x\\.\\ \\x\\.\\ \\x\\x\\x\\ \\x\\x\\x\\x\\x…. 

این خطا به دلیل وجود کارکتر‌های نامعتبر در آدرس می‌باشد. بطور مثال درج کارکترهای – یا / در آدرس، صحیح نبودن فرمت آدرس به لاتین (مانند .str برای st مربوط به شهر) یا طولانی شدن آدرس می‌باشد. بهتر است از اختصار st برای شهر یا blv برای بلوار استفاده و بین هر بخش کاما گذاشته شود.

خطا در اجرای درخواست "domain_getepp"

خطا در زمان دریافت کد انتقال که ممکن است به دلیل قفل بودن دامنه باشد. دامنه ابتدا باید از قفل خارج و سپس کد انتقال دریافت شود.

خطای "ERROR[-108]<nameserver [ns1.xxxx.com] already exists

این خطا در زمانی رخ میدهد که برای دامنه قبلا تنظیمات child  انجام شده است و در صورت تغییر سرور تنها نیاز به تغییر IP  متصل به ns  و نیازی به ایجاد مجدد glue  برای دامنه نیست. 

خطای "ERROR[-100]<hostname ns1.xxxxxxx.com is not known in registry, maybe IP address was missing to create it implicit"

خطای عنوان شده در زمان تنظیمات child  دامنه رخ خواهد داد. برای جلوگیری از خطا تنظیمات دامنه را از قسمت مدیریت دامنه  -- > تنظیمات دیگر-- > ایجاد NS در صفحه باز شده در قسمت Glue ، نام DNS  و در قسمت آدرس IP ، IP  مورد نظر خود را درج و ذخیره نمایید.
سپس با کمی فاصله زمانی تنظیمات NS دوم را به صورت اعلام شده انجام دهید.

این خطا ممکن است به دلیل عدم تعریف تنظیمات مربوط به دامنه در سرویس میزبانی کننده باشد.

خطا در "domain is in rgp phase, restore possible until[xxxxxx]

عدم امکان تمدید دامنه به دلیل گذشتن از زمان تعیین شده برای تمدید توسط مرکز ثبت به مدت ۳۰ روز پس از انقضا

خطای "ERROR[-108]<country:[X] is invalid, country check failed"

نام درج شده در قسمت کشور برای ثبت دامنه نامعتبر می‌باشد.

خطای "Customer has rejected the transfer!"

کاربر درخواست انتقال دامنه را لغو کرده است.

خطای  "invalid authorization id, the transfer code is not valid"

کد انتقال دامنه اشتباه و دامنه برای انتقال قفل می‌باشد.

خطای "2202:Invalid authorization information (Zugx^SlGFy*88wW!)

کد انتقال دامنه نامعتبر می‌باشد.

خطای ERROR[-2306]<522237e2-f470-4387-bc35-f1bd441e9a86:1618"

برخی از پسوندهای دامنه امکان ثبت با مشخصات ایران نداشته و به همبن دلیل با خطا مواجه می‌گردد.

خطای "maximum period exceeded,extension for 10 years after xxxx   not allowed

امکان تمدید دامنه از سال جاری به مدت ۱۰ سال امکان‌پذیر می باشد. بطور مثال اگر تاریخ انقضای یک دامنه 2019 باشد (سال جاری 2017) امکان تمدید دامنه به مدت ۱۰ سال تا تاریخ 2029 وجود نداشته و تا 2027 تمدید خواهد شد.

خطای FOA has not been answered in time:


.خطای اعلام شده درزمان تغییرات اعمال شده بروی دامنه مانند انتقال دامنه می‌باشد که جهت اعمال تغییرات و یا شروع روند انتقال دامنه نیاز به تایید ایمیل ارسالی از مرکز ثبت است و در صورت عدم تایید ایمیل این خطا مشاهده خواهد شد

خطای  domain status prohibits operation, mostlikely is still locked by current registrar (کد 2304)

روند انتقال دامنه با توجه به قفل بودن دامنه با خطا مواجه شده است. دامنه باید از حالت قفل خارج و  روند انتقال دامنه مجددا آغاز گردد.

خطای All domains are already registered:

-برخی از نام‌های دامنه علی رغم آزاد بودن در روند ثبت، امکان ثبت با نرخ معمول را ندارند. این دامنه‌ها تحت عنوان Premium شناخته می‌شوند و قابل ثبت نمی‌باشند. همچنین براساس قوانین بین المللی حتی در صورت آزاد نمایش داده شدن دامنه، ثبت دامنه با نام کشورها،مناطق خاص جغرافیایی،سازمانهای مرتبط با صلیب سرخ وجود ندارد. برای مثال دامنه‌های زیر قابل ثبت نمی‌باشند (مانند iran.news - iran.host).

- ممکن است خطا به دلیل کاراکتر اشتباه و یا فاصله رخ داده باشد.

ممکن است تعداد کارکتر‌های دامنه از حد تعیین شده (۳ کارکتر) کمتر و یا در نام دامنه از کراکتر غیر مجاز مانند +

 خطای joker_server_fail:

 این خطا در زمان مشکل در ارتباط با مرکز ثبت جهت پیگیری درخواست‌ها می‌باشد.

خطای internal_server_error:

خطای ارتباط با مرکز ثبت در زمان اجرای درخواست‌ها برای دامنه می‌باشد و پس از برقراری ارتباط باید مجددا درخواست انجام شود.

خطای ns_include_domain:

درصورتیکه در هنگام ثبت دامنه کاربر بر روی دامنه چایلد تعرف کند ثبت دامنه با خطا مواجه می شود که برای ثبت دامنه لازم است دامنه با یکns  معتبر مانندns1.irandns.com  و  ns2.irandns.com ثبت شود.

خطای hostname ns2.xxxxx.com is not known in registry, maybe IP address was missing to create it implicit:

تنظیمات پارامتر اول و دوم مربوط به child و DNS باید با کمی وقفه انجام شود و یا مشکلی در تنظیمات IP و  DNS بر روی سرور وجود دارد.

خطای domain_exist:

 دامنه قبلا ثبت شده است و امکان ثبت مجدد ان وجود ندارد.

خطای tld_price_not_defined:

در زمان ثبت دامنه در مرکز ثبت برای کاربران کانتکت ایجاد می‌باشد و در صورتیکه کانتکت دامنه و هزینه دامنه نامشخص باشد و یا کانتکت به دلیل مشکل در مشخصات درج شده ایجاد نگردد امکان ثبت دامنه وجود نداشته و خطا رخ خواهد داد.

خطای tld_sanction:
خطای ERROR[-2004]

خطای ERROR[-2303]

 

برخی دامنه‌ها امکان ثبت و یا تغییر مشخصات دامنه پس از ثبت را به نام کشور ایران به دلیل مسایل تحریم نداشته و خطای اعلام شده به همین دلیل می‌باشد و باید از مشخصات غیر ایرانی با توجه به پسوند دامنه استفاده شود.

خطای country:[] is invalid:

 در هنگام تغییر مشخصات دامنه باید از نام اختصاری کشور استفاده نمود .مثلا در هنگام ثبت مشخصات بجای کلمه IRAN باید از مختصر آن IR  استفاده کرد.

خطای param_latin_format:

 در زمان درج مشخصات دامنه حتما باید از کارکترهای لاتین استفاده کرد.

خطای Only_english :

 خطا در هنگام تغییر مشخصات دامنه پیش می آید.و پارامترهایی مانند طول آدرس شماره تماس و پیش شماره و کارکترهای نا معتبر و ... بررسی شود.


خطای "ERROR[-108]<Field [tld], value [me] not eligible for proxy-privacy

برای برخی از پسوندها مانندco.ukو me  امکان سفارش فراسرویس مخفی سازی اطلاعات دامنه وجود ندارد.(دامنه باید بدون سرویس مخفی سازی ثبت شود).


خطای "<domain is in cor_transfer_lock period, 60 days after last owner change, transfer forbidden>

دامنه تا 60 روز پس از تغییر مشخصات مالک قفل است و امکان انتقال آن وجود ندارد.(این وضعیت با قفل دامنه ای که از پنل کاربر قابل تغییر است متفاوت می باشد).

 

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 39 :مشکل:از تاریخ انقضا دامنه ثبت شده گذشته است و در اصطلاح دامنه Expire شده است،ایا...(مشاهدات: 9463)
آموزش شماره 598 : در godaddy چگونه برای دامنه خود DNS اختصاص دهیم ؟ چگونگی ایجاد child DNS در...(مشاهدات: 7180)
آموزش شماره 41 : من ایمیلی با مضمون اطلاعات دامنه ثبت شده‌ی شما نیاز به بازنگری دارد دریافت...(مشاهدات: 2994)
  آموزش شماره 44 : مراحل انجام انتقال دامنه چیست؟من برای انتقال دامنه به شرکت uk2 چه مراحلی...(مشاهدات: 10737)
آموزش شماره 43 : من در ایران سرور دامنه به ثبت رسانده ام،اکنون دامنه‌ی من منقضی شده است،چطور...(مشاهدات: 5419)