مرکز آموزش

مقالات

درصورتیکه هنگام suspend کردن اکانت در پلسک با خطای زیر  مواجه می شوید: Internal error...
DKIM چیست؟ DKIM  چه کاربردی دارد؟ DKIM  یک سیستم تصدیق هویت ایمیل است که جهت شناسایی حقه های پست...
محدودیت ارسال ایمیل برای هر اکانت در پلسکتغییر محدودیت ارسال ایمیل برای کلیه اکانت ها بدین منظور...
برای نصب SSL  برای یک دامنه خاص از طریق کنترل پنل Plesk مراحل زیر را انجام میدهیم. در صورتی که...
Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. جهت اضافه نمودن Mime type در کنترل پنل پلسک بصورت زیر اقدام...
در صورتیکه بخش backup manager  پلسک باز نمی شود وبا خطای زیر مواجه می شوید، در این آموزش نحو رفع...