مرکز آموزش

مقالات

جهت تغییر رمز عبور administrator کنترل پنل پس از لاگین  با رمز قبلی از کارد سمت چپ گزینه Change...
جهت تغییر رمز عبور ورود نمایندگی، پس از لاگین به کنترل پنل با رمز قبلی، از کادر سمت چپ گزینه...