مرکز آموزش

مقالات

جهت رفع باگ های مذکور می بایست تغییرات زیر در php.ini قرار گیرد. ابتدا php.ini را باز نمائید....